בחירות 2018

לוח תעריפים לשידור תעמולת הבחירות לרשויות המקומיות

לוח תעריפים לשידור תעמולת הבחירות לרשויות המקומיות

לוח תעריפים לשידור תעמולת הבחירות לרשויות המקומיות


לוח תעריפים לשידור תעמולת הבחירות לרשויות המקומיות


* בשעות 24:00-06:00 לא ישודרו תשדירי תעמולה

* המחירים כוללים מע"מ


התעריפים ותנאי התשלום הינם שווים לכל.
נתונים אלה כפופים לחוק בחירות דרכי תעמולה וכללי הבחירות.