גברה וורקו | צילום: עצמי

רשימת קול התושבים לבחירות 2018 בחיפה

הכירו את המתמודדים

ג'ברה וורקו

קנדיהון וורקנך

אלמנאו טאקלה

טדלה מנגשה

גובזה דסטה